สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
221 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน (300) เอกสารงานวิชาการ
222 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (325) เอกสารอื่นๆ
223 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ (368) เอกสารงานวิชาการ
224 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ (356) เอกสารงานวิชาการ
225 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ (436) เอกสารงานวิชาการ
226 ใบมอบหมายงาน (923) เอกสารทางการเงิน
227 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม (334) เอกสารอื่นๆ
228 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (538) เอกสารงานโครงการ
229 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน (337) เอกสารงานวิชาการ
230 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 (344) เอกสารงานวิชาการ
231 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 (337) เอกสารงานวิชาการ
232 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 (324) เอกสารงานวิชาการ
233 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (387) เอกสารทางการเงิน
234 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (401) เอกสารทางการเงิน
235 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2292) เอกสารทางการเงิน
236 แบบฟอร์มตารางสอน (364) เอกสารงานวิชาการ
237 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ (399) เอกสารงานวิชาการ
238 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ (387) เอกสารงานวิชาการ
239 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (339) เอกสารอื่นๆ
240 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม (695) เอกสารงานโครงการ
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ