สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
221 แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดทางอินเตอร์เน็ต (415) เอกสารงานวิชาการ
222 แบบฟอร์มการคุมสอบแทน (307) เอกสารงานวิชาการ
223 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (328) เอกสารอื่นๆ
224 แบบฟอร์มสรุปภาระงานอาจารย์ประจำ (375) เอกสารงานวิชาการ
225 สรุปข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ (361) เอกสารงานวิชาการ
226 แบบฟอร์มประวัติิอาจารย์พิเศษ (442) เอกสารงานวิชาการ
227 ใบมอบหมายงาน (939) เอกสารทางการเงิน
228 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม (340) เอกสารอื่นๆ
229 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (548) เอกสารงานโครงการ
230 แบบฟอร์มการดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอน (347) เอกสารงานวิชาการ
231 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2555 (355) เอกสารงานวิชาการ
232 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 (344) เอกสารงานวิชาการ
233 แบบฟอร์ม-แผนวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2559 (329) เอกสารงานวิชาการ
234 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (392) เอกสารทางการเงิน
235 Flow Chart - ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย (404) เอกสารทางการเงิน
236 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2495) เอกสารทางการเงิน
237 แบบฟอร์มตารางสอน (368) เอกสารงานวิชาการ
238 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์พิเศษ (421) เอกสารงานวิชาการ
239 แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ (396) เอกสารงานวิชาการ
240 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (345) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ