สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 โควตา 2 (19) เอกสารประกันคุณภาพ
22 โควตา 1 (23) เอกสารประกันคุณภาพ
23 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (26) เอกสารทางการเงิน
24 ตารางสอน 2 /2560 (23) เอกสารงานวิชาการ
25 ตารางสอน 1 /2560 (16) เอกสารงานวิชาการ
26 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (22) เอกสารประกันคุณภาพ
27 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี (40) เอกสารประกันคุณภาพ
28 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (19) เอกสารงานวิชาการ
29 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (24) เอกสารงานวิชาการ
30 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (29) เอกสารงานวิชาการ
31 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (27) เอกสารกิจการนักศึกษา
32 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 (22) เอกสารงานวิชาการ
33 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) (31) เอกสารห้องเรียน ผศ.
34 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (24) เอกสารห้องเรียน ผศ.
35 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (26) เอกสารห้องเรียน ผศ.
36 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) (30) เอกสารห้องเรียน ผศ.
37 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) (26) เอกสารห้องเรียน ผศ.
38 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) (28) เอกสารห้องเรียน ผศ.
39 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (184) เอกสารอื่นๆ
40 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (230) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ