สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 แบบยื่นข้อมูล KTB corporate online (35) เอกสารงานพัสดุ
22 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (34) เอกสารงานพัสดุ
23 สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา ปี 2562 (51) เอกสารประกันคุณภาพ
24 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 (43) เอกสารประกันคุณภาพ
25 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 (27) เอกสารประกันคุณภาพ
26 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 (20) เอกสารประกันคุณภาพ
27 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 (26) เอกสารประกันคุณภาพ
28 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 (20) เอกสารประกันคุณภาพ
29 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 (17) เอกสารประกันคุณภาพ
30 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5.5 การรับตรงอิสระ (24) เอกสารประกันคุณภาพ
31 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (27) เอกสารประกันคุณภาพ
32 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (22) เอกสารประกันคุณภาพ
33 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) (22) เอกสารประกันคุณภาพ
34 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (23) เอกสารประกันคุณภาพ
35 ประกาศรับสมัคร 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (33) เอกสารประกันคุณภาพ
36 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. 2562 (19) เอกสารงานวิชาการ
37 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ออกแบบ-สถาปัตย 2562 (13) เอกสารงานวิชาการ
38 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. (ศุนย์แม่ริม) 2562 (12) เอกสารงานวิชาการ
39 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ. 2562 (17) เอกสารงานวิชาการ
40 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ส-อา 2562 (16) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ