สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (34) เอกสารประกันคุณภาพ
22 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (40) เอกสารประกันคุณภาพ
23 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (40) เอกสารประกันคุณภาพ
24 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (26) เอกสารงานวิชาการ
25 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) (46) เอกสารประกันคุณภาพ
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (25) เอกสารประกันคุณภาพ
27 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (44) เอกสารประกันคุณภาพ
28 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (31) เอกสารประกันคุณภาพ
29 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (33) เอกสารประกันคุณภาพ
30 โควตา 3 (28) เอกสารประกันคุณภาพ
31 โควตา 2 (39) เอกสารประกันคุณภาพ
32 โควตา 1 (30) เอกสารประกันคุณภาพ
33 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (55) เอกสารทางการเงิน
34 ตารางสอน 2 /2560 (36) เอกสารงานวิชาการ
35 ตารางสอน 1 /2560 (26) เอกสารงานวิชาการ
36 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (31) เอกสารประกันคุณภาพ
37 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี (51) เอกสารประกันคุณภาพ
38 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (31) เอกสารงานวิชาการ
39 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (38) เอกสารงานวิชาการ
40 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (41) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ