สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) (79) เอกสารประกันคุณภาพ
22 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 (58) เอกสารประกันคุณภาพ
23 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 (52) เอกสารประกันคุณภาพ
24 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 (56) เอกสารประกันคุณภาพ
25 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 (51) เอกสารประกันคุณภาพ
26 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 (57) เอกสารประกันคุณภาพ
27 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) (62) เอกสารประกันคุณภาพ
28 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) (63) เอกสารประกันคุณภาพ
29 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 (37) เอกสารประกันคุณภาพ
30 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ (4 ปี) ข้อมูลปี 2561 (65) เอกสารประกันคุณภาพ
31 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 (66) เอกสารงานวิชาการ
32 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 (59) เอกสารประกันคุณภาพ
33 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 (89) เอกสารงานวิชาการ
34 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 (69) เอกสารงานวิชาการ
35 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 (72) เอกสารงานนโยบายและแผน
36 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (70) เอกสารงานนโยบายและแผน
37 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 (65) เอกสารงานนโยบายและแผน
38 08-ภาคผนวก ค (80) เอกสารงานวิชาการ
39 07-สารบัญ (89) เอกสารงานวิชาการ
40 06-ปกหลักสูตร (64) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ