สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ศ-ส-อา 2562 (13) เอกสารงานวิชาการ
42 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กรณีจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท (35) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
43 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (27) เอกสารงานพัสดุ
44 แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย (43) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
45 ใบนำเข้าเอกเซล (47) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
46 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (37) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
47 ตัวอย่างใบส่งของ (43) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
48 ใบเสนอราคา (43) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
49 สัญญาจ้างเหมารถยนต์ (39) อพ.สธ. / ยุทธศาสตร์
50 ความแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม (20) เอกสารทางการเงิน
51 รหัสห้องสอบ ไฟล์ Word (24) เอกสารงานวิชาการ
52 รหัสห้องสอบ ไฟล์ pdf (19) เอกสารงานวิชาการ
53 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ Word (22) เอกสารงานวิชาการ
54 คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ ไฟล์ pdf (27) เอกสารงานวิชาการ
55 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ word (20) เอกสารงานวิชาการ
56 คำชี้แจงการทำข้อสอบ ไฟล์ pdf (21) เอกสารงานวิชาการ
57 ตารางกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 (59) เอกสารงานวิชาการ
58 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2562 (39) เอกสารงานวิชาการ
59 ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2562 (61) เอกสารงานวิชาการ
60 ทดสอบเอกสาร (41) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ