สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (27) เอกสารงานวิชาการ
42 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (21) เอกสารงานวิชาการ
43 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (19) เอกสารงานวิชาการ
44 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (20) เอกสารงานวิชาการ
45 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (22) เอกสารงานวิชาการ
46 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) (30) เอกสารงานวิชาการ
47 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ (15) เอกสารงานวิชาการ
48 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) (24) เอกสารงานวิชาการ
49 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) (26) เอกสารงานวิชาการ
50 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) (27) เอกสารงานวิชาการ
51 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) (23) เอกสารงานวิชาการ
52 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) (31) เอกสารงานวิชาการ
53 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (132) เอกสารงานวิชาการ
54 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (29) เอกสารงานวิชาการ
55 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (80) เอกสารงานนโยบายและแผน
56 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (65) เอกสารงานนโยบายและแผน
57 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (52) เอกสารงานนโยบายและแผน
58 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (59) เอกสารงานนโยบายและแผน
59 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (71) เอกสารกิจการนักศึกษา
60 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (59) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next