สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (27) เอกสารประกันคุณภาพ
42 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (48) เอกสารประกันคุณภาพ
43 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (32) เอกสารประกันคุณภาพ
44 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (37) เอกสารประกันคุณภาพ
45 โควตา 3 (32) เอกสารประกันคุณภาพ
46 โควตา 2 (44) เอกสารประกันคุณภาพ
47 โควตา 1 (35) เอกสารประกันคุณภาพ
48 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (75) เอกสารทางการเงิน
49 ตารางสอน 2 /2560 (41) เอกสารงานวิชาการ
50 ตารางสอน 1 /2560 (31) เอกสารงานวิชาการ
51 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (36) เอกสารประกันคุณภาพ
52 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี (55) เอกสารประกันคุณภาพ
53 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (38) เอกสารงานวิชาการ
54 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (42) เอกสารงานวิชาการ
55 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (45) เอกสารงานวิชาการ
56 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (59) เอกสารกิจการนักศึกษา
57 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 (37) เอกสารงานวิชาการ
58 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) (34) เอกสารห้องเรียน ผศ.
59 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (25) เอกสารห้องเรียน ผศ.
60 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (27) เอกสารห้องเรียน ผศ.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ