สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (61) เอกสารงานนโยบายและแผน
62 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (72) เอกสารกิจการนักศึกษา
63 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (60) เอกสารอื่นๆ
64 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (94) เอกสารทางการเงิน
65 ผลการดำเนินงานโครงการ (79) เอกสารงานนโยบายและแผน
66 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (199) เอกสารกิจการนักศึกษา
67 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (114) เอกสารงานนโยบายและแผน
68 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (89) เอกสารงานพัสดุ
69 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (85) เอกสารทางการเงิน
70 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (86) เอกสารทางการเงิน
71 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (85) เอกสารทางการเงิน
72 รายงานการประเมิณหลักสูตร (90) เอกสารอื่นๆ
73 ระบบกลไก(ร่าง) (72) เอกสารอื่นๆ
74 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (107) เอกสารงานนโยบายและแผน
75 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (109) เอกสารงานนโยบายและแผน
76 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (105) เอกสารงานวิชาการ
77 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (95) เอกสารงานวิชาการ
78 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (100) เอกสารงานวิชาการ
79 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (114) เอกสารงานวิชาการ
80 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (168) เอกสารกิจการนักศึกษา
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next