สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ (82) เอกสารประกันคุณภาพ
62 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา (64) เอกสารประกันคุณภาพ
63 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา (58) เอกสารประกันคุณภาพ
64 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 สำหรับสาขาวิชา (70) เอกสารงานนโยบายและแผน
65 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ วท01 New (73) เอกสารงานนโยบายและแผน
66 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (88) เอกสารประกันคุณภาพ
67 PL.201 สำหรับโครงการวิจัย (91) เอกสารงานนโยบายและแผน
68 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (382) เอกสารประกันคุณภาพ
69 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (84) เอกสารประกันคุณภาพ
70 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (79) เอกสารประกันคุณภาพ
71 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (78) เอกสารประกันคุณภาพ
72 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (72) เอกสารงานวิชาการ
73 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) (87) เอกสารประกันคุณภาพ
74 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (57) เอกสารประกันคุณภาพ
75 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (83) เอกสารประกันคุณภาพ
76 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (80) เอกสารประกันคุณภาพ
77 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (63) เอกสารประกันคุณภาพ
78 โควตา 3 (64) เอกสารประกันคุณภาพ
79 โควตา 2 (75) เอกสารประกันคุณภาพ
80 โควตา 1 (56) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ