สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (44) เอกสารประกันคุณภาพ
62 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (53) เอกสารประกันคุณภาพ
63 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (57) เอกสารประกันคุณภาพ
64 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 (35) เอกสารประกันคุณภาพ
65 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 (48) เอกสารประกันคุณภาพ
66 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 (43) เอกสารประกันคุณภาพ
67 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 (41) เอกสารประกันคุณภาพ
68 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 (44) เอกสารประกันคุณภาพ
69 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 (78) เอกสารงานวิชาการ
70 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 (44) เอกสารงานวิชาการ
71 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 (46) เอกสารงานวิชาการ
72 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 (56) เอกสารงานวิชาการ
73 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 (40) เอกสารงานวิชาการ
74 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (51) เอกสารงานวิชาการ
75 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (50) เอกสารงานวิชาการ
76 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (43) เอกสารงานวิชาการ
77 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (42) เอกสารงานวิชาการ
78 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (44) เอกสารงานวิชาการ
79 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (45) เอกสารงานวิชาการ
80 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) (63) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ