สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (91) เอกสารอื่นๆ
62 ตัวอย่างภาระงาน (82) เอกสารอื่นๆ
63 ตารางแสดงภาระงาน (90) เอกสารอื่นๆ
64 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (82) เอกสารกิจการนักศึกษา
65 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (74) เอกสารอื่นๆ
66 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (70) เอกสารประกันคุณภาพ
67 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (77) เอกสารประกันคุณภาพ
68 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (43) เอกสารอื่นๆ
69 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (65) เอกสารอื่นๆ
70 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (84) เอกสารประกันคุณภาพ
71 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (59) เอกสารงานวิชาการ
72 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (76) เอกสารประกันคุณภาพ
73 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (48) เอกสารงานวิชาการ
74 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (70) เอกสารประกันคุณภาพ
75 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (72) เอกสารประกันคุณภาพ
76 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (53) เอกสารประกันคุณภาพ
77 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (63) เอกสารประกันคุณภาพ
78 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (66) เอกสารประกันคุณภาพ
79 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 (38) เอกสารประกันคุณภาพ
80 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 (54) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ