สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
81 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (130) เอกสารงานนโยบายและแผน
82 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (104) เอกสารงานพัสดุ
83 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (105) เอกสารทางการเงิน
84 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (106) เอกสารทางการเงิน
85 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (102) เอกสารทางการเงิน
86 รายงานการประเมิณหลักสูตร (107) เอกสารอื่นๆ
87 ระบบกลไก(ร่าง) (88) เอกสารอื่นๆ
88 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (126) เอกสารงานนโยบายและแผน
89 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (127) เอกสารงานนโยบายและแผน
90 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (121) เอกสารงานวิชาการ
91 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (110) เอกสารงานวิชาการ
92 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (116) เอกสารงานวิชาการ
93 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (130) เอกสารงานวิชาการ
94 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (198) เอกสารกิจการนักศึกษา
95 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (190) เอกสารทางการเงิน
96 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (640) เอกสารอื่นๆ
97 ใบขอไปต่างประเทศ (124) เอกสารอื่นๆ
98 ใบมอบหมายงาน (473) เอกสารอื่นๆ
99 ใบยกเลิกวันลา (100) เอกสารอื่นๆ
100 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (357) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next
รับข่าวสารจากคณะ