สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
81 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (148) เอกสารทางการเงิน
82 ตารางสอน 2 /2560 (80) เอกสารงานวิชาการ
83 ตารางสอน 1 /2560 (86) เอกสารงานวิชาการ
84 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (61) เอกสารประกันคุณภาพ
85 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี (86) เอกสารประกันคุณภาพ
86 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (71) เอกสารงานวิชาการ
87 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (77) เอกสารงานวิชาการ
88 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (87) เอกสารงานวิชาการ
89 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (99) เอกสารกิจการนักศึกษา
90 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 (62) เอกสารงานวิชาการ
91 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) (42) เอกสารห้องเรียน ผศ.
92 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (27) เอกสารห้องเรียน ผศ.
93 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (29) เอกสารห้องเรียน ผศ.
94 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) (36) เอกสารห้องเรียน ผศ.
95 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) (41) เอกสารห้องเรียน ผศ.
96 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) (36) เอกสารห้องเรียน ผศ.
97 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (259) เอกสารอื่นๆ
98 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (427) เอกสารอื่นๆ
99 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (139) เอกสารทางการเงิน
100 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (118) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ