สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
81 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 (48) เอกสารประกันคุณภาพ
82 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 (52) เอกสารประกันคุณภาพ
83 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 (90) เอกสารงานวิชาการ
84 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 (50) เอกสารงานวิชาการ
85 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 (50) เอกสารงานวิชาการ
86 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 (63) เอกสารงานวิชาการ
87 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 (46) เอกสารงานวิชาการ
88 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (58) เอกสารงานวิชาการ
89 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (61) เอกสารงานวิชาการ
90 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (49) เอกสารงานวิชาการ
91 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (48) เอกสารงานวิชาการ
92 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (53) เอกสารงานวิชาการ
93 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (52) เอกสารงานวิชาการ
94 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) (86) เอกสารงานวิชาการ
95 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ (45) เอกสารงานวิชาการ
96 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) (56) เอกสารงานวิชาการ
97 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) (75) เอกสารงานวิชาการ
98 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) (55) เอกสารงานวิชาการ
99 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) (52) เอกสารงานวิชาการ
100 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) (66) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ