สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
101 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (114) เอกสารทางการเงิน
102 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (109) เอกสารทางการเงิน
103 รายงานการประเมิณหลักสูตร (112) เอกสารอื่นๆ
104 ระบบกลไก(ร่าง) (92) เอกสารอื่นๆ
105 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (131) เอกสารงานนโยบายและแผน
106 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (135) เอกสารงานนโยบายและแผน
107 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (124) เอกสารงานวิชาการ
108 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (115) เอกสารงานวิชาการ
109 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (122) เอกสารงานวิชาการ
110 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (135) เอกสารงานวิชาการ
111 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (205) เอกสารกิจการนักศึกษา
112 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (198) เอกสารทางการเงิน
113 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (686) เอกสารอื่นๆ
114 ใบขอไปต่างประเทศ (135) เอกสารอื่นๆ
115 ใบมอบหมายงาน (500) เอกสารอื่นๆ
116 ใบยกเลิกวันลา (106) เอกสารอื่นๆ
117 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (377) เอกสารอื่นๆ
118 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (816) เอกสารงานนโยบายและแผน
119 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (144) เอกสารกิจการนักศึกษา
120 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (191) เอกสารทางการเงิน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ