สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
101 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (60) เอกสารงานวิชาการ
102 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (59) เอกสารงานวิชาการ
103 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (66) เอกสารงานวิชาการ
104 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (63) เอกสารงานวิชาการ
105 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) (164) เอกสารงานวิชาการ
106 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ (58) เอกสารงานวิชาการ
107 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) (64) เอกสารงานวิชาการ
108 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) (102) เอกสารงานวิชาการ
109 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) (67) เอกสารงานวิชาการ
110 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) (80) เอกสารงานวิชาการ
111 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) (97) เอกสารงานวิชาการ
112 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (301) เอกสารงานวิชาการ
113 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (79) เอกสารงานวิชาการ
114 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (141) เอกสารงานนโยบายและแผน
115 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (111) เอกสารงานนโยบายและแผน
116 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (97) เอกสารงานนโยบายและแผน
117 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (117) เอกสารงานนโยบายและแผน
118 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (112) เอกสารกิจการนักศึกษา
119 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (113) เอกสารอื่นๆ
120 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (157) เอกสารทางการเงิน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ