สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
121 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (129) เอกสารกิจการนักศึกษา
122 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (130) เอกสารอื่นๆ
123 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (108) เอกสารประกันคุณภาพ
124 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (153) เอกสารประกันคุณภาพ
125 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (82) เอกสารอื่นๆ
126 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (105) เอกสารอื่นๆ
127 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (148) เอกสารประกันคุณภาพ
128 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (147) เอกสารงานวิชาการ
129 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (117) เอกสารประกันคุณภาพ
130 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (92) เอกสารงานวิชาการ
131 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (175) เอกสารประกันคุณภาพ
132 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (121) เอกสารประกันคุณภาพ
133 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (87) เอกสารประกันคุณภาพ
134 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (94) เอกสารประกันคุณภาพ
135 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (111) เอกสารประกันคุณภาพ
136 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 (74) เอกสารประกันคุณภาพ
137 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 (81) เอกสารประกันคุณภาพ
138 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 (176) เอกสารประกันคุณภาพ
139 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 (93) เอกสารประกันคุณภาพ
140 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 (87) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ