สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
121 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (144) เอกสารงานนโยบายและแผน
122 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (130) เอกสารงานวิชาการ
123 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (122) เอกสารงานวิชาการ
124 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (126) เอกสารงานวิชาการ
125 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (148) เอกสารงานวิชาการ
126 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (214) เอกสารกิจการนักศึกษา
127 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (235) เอกสารทางการเงิน
128 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (782) เอกสารอื่นๆ
129 ใบขอไปต่างประเทศ (153) เอกสารอื่นๆ
130 ใบมอบหมายงาน (581) เอกสารอื่นๆ
131 ใบยกเลิกวันลา (128) เอกสารอื่นๆ
132 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (408) เอกสารอื่นๆ
133 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 (ปี 2559) (896) เอกสารงานนโยบายและแผน
134 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (158) เอกสารกิจการนักศึกษา
135 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (209) เอกสารทางการเงิน
136 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (179) เอกสารอื่นๆ
137 แบบฟอร์มอ.พิเศษ (219) เอกสารงานวิชาการ
138 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ (153) เอกสารงานวิชาการ
139 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ (171) เอกสารงานวิชาการ
140 แบบฟอร์มตารางสอน (209) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ