สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
121 ผลการดำเนินงานโครงการ (122) เอกสารงานนโยบายและแผน
122 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (315) เอกสารกิจการนักศึกษา
123 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (171) เอกสารงานนโยบายและแผน
124 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (136) เอกสารทางการเงิน
125 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (144) เอกสารทางการเงิน
126 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (130) เอกสารทางการเงิน
127 รายงานการประเมิณหลักสูตร (135) เอกสารอื่นๆ
128 ระบบกลไก(ร่าง) (116) เอกสารอื่นๆ
129 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (154) เอกสารงานนโยบายและแผน
130 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (156) เอกสารงานนโยบายและแผน
131 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (141) เอกสารงานวิชาการ
132 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (137) เอกสารงานวิชาการ
133 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (137) เอกสารงานวิชาการ
134 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (167) เอกสารงานวิชาการ
135 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (250) เอกสารกิจการนักศึกษา
136 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (268) เอกสารทางการเงิน
137 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (882) เอกสารอื่นๆ
138 ใบขอไปต่างประเทศ (168) เอกสารอื่นๆ
139 ใบมอบหมายงาน (635) เอกสารอื่นๆ
140 ใบยกเลิกวันลา (141) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ