สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 






 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
121 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ (137) เอกสารงานวิชาการ
122 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ (152) เอกสารงานวิชาการ
123 แบบฟอร์มตารางสอน (184) เอกสารงานวิชาการ
124 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (492) เอกสารงานวิชาการ
125 ตารางสอน 1/2555 (152) เอกสารงานวิชาการ
126 ตารางสอน 2/2555 (141) เอกสารงานวิชาการ
127 ตารางสอน 1/2556 (163) เอกสารงานวิชาการ
128 ตารางสอน 2/2556 (132) เอกสารงานวิชาการ
129 ตารางสอน 2/2557 (183) เอกสารงานวิชาการ
130 ตารางสอน 1/2557 (163) เอกสารงานวิชาการ
131 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (161) เอกสารงานพัสดุ
132 แผนการใช้งบประมาณภาควิชา (196) เอกสารงานนโยบายและแผน
133 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (998) เอกสารงานนโยบายและแผน
134 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (155) เอกสารงานพัสดุ
135 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย (133) เอกสารงานพัสดุ
136 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (346) เอกสารทางการเงิน
137 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (285) เอกสารงานวิชาการ
138 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (237) เอกสารงานวิชาการ
139 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2560 (415) เอกสารงานนโยบายและแผน
140 PL_203 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (155) เอกสารงานนโยบายและแผน
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ