สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
141 ใบแก้ผลการเรียน M (133) เอกสารงานวิชาการ
142 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (233) เอกสารทางการเงิน
143 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (177) เอกสารงานวิชาการ
144 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (181) เอกสารงานวิชาการ
145 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (177) เอกสารงานวิชาการ
146 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (153) เอกสารงานวิชาการ
147 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (151) เอกสารงานวิชาการ
148 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (138) เอกสารงานวิชาการ
149 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (169) เอกสารงานวิชาการ
150 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (172) เอกสารงานวิชาการ
151 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (152) เอกสารงานวิชาการ
152 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (171) เอกสารงานวิชาการ
153 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (184) เอกสารอื่นๆ
154 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (201) เอกสารอื่นๆ
155 ตารางสรุปรายวิชาขอจ้างอาจารย์พิเศษ (211) เอกสารงานวิชาการ
156 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ (255) เอกสารงานวิชาการ
157 ตัวอย่างแบบฟอร์มภาระงานประจำ (190) เอกสารงานวิชาการ
158 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (382) เอกสารทางการเงิน
159 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 (232) เอกสารงานวิชาการ
160 template มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 (265) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next