สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
161 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (224) เอกสารงานนโยบายและแผน
162 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (144) เอกสารงานนโยบายและแผน
163 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (128) เอกสารงานนโยบายและแผน
164 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (145) เอกสารงานนโยบายและแผน
165 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (155) เอกสารกิจการนักศึกษา
166 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (140) เอกสารอื่นๆ
167 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (213) เอกสารทางการเงิน
168 ผลการดำเนินงานโครงการ (150) เอกสารงานนโยบายและแผน
169 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (541) เอกสารกิจการนักศึกษา
170 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (220) เอกสารงานนโยบายและแผน
171 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (190) เอกสารทางการเงิน
172 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (188) เอกสารทางการเงิน
173 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (174) เอกสารทางการเงิน
174 รายงานการประเมิณหลักสูตร (160) เอกสารอื่นๆ
175 ระบบกลไก(ร่าง) (182) เอกสารอื่นๆ
176 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (182) เอกสารงานนโยบายและแผน
177 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (193) เอกสารงานนโยบายและแผน
178 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (163) เอกสารงานวิชาการ
179 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (178) เอกสารงานวิชาการ
180 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (175) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 16 Next
รับข่าวสารจากคณะ