สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
161 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (191) เอกสารงานวิชาการ
162 ชีววิทยาพื้นฐาน (210) เอกสารงานวิชาการ
163 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (180) เอกสารงานวิชาการ
164 เคมี (311) เอกสารงานวิชาการ
165 คณิตศาสตร์ (334) เอกสารงานวิชาการ
166 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (190) เอกสารอื่นๆ
167 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (204) เอกสารงานวิชาการ
168 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (344) เอกสารทางการเงิน
169 ใบแก้ผลการเรียน M (153) เอกสารงานวิชาการ
170 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (256) เอกสารทางการเงิน
171 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (196) เอกสารงานวิชาการ
172 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (201) เอกสารงานวิชาการ
173 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (197) เอกสารงานวิชาการ
174 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (171) เอกสารงานวิชาการ
175 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (174) เอกสารงานวิชาการ
176 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (155) เอกสารงานวิชาการ
177 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (191) เอกสารงานวิชาการ
178 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (191) เอกสารงานวิชาการ
179 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (169) เอกสารงานวิชาการ
180 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (192) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ