สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
161 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ (273) เอกสารงานวิชาการ
162 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) (212) เอกสารงานวิชาการ
163 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ (204) เอกสารงานวิชาการ
164 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) (257) เอกสารงานวิชาการ
165 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) (275) เอกสารงานวิชาการ
166 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) (211) เอกสารงานวิชาการ
167 รายงานประจำปี 2557 (260) เอกสารงานนโยบายและแผน
168 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (225) เอกสารทางการเงิน
169 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (196) เอกสารอื่นๆ
170 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 (228) เอกสารงานวิชาการ
171 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (511) เอกสารงานวิชาการ
172 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (172) เอกสารงานวิชาการ
173 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (307) เอกสารงานวิชาการ
174 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (201) เอกสารงานนโยบายและแผน
175 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (247) เอกสารงานวิชาการ
176 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (207) เอกสารงานวิชาการ
177 ฟิสิกส์พื้นฐาน (308) เอกสารงานวิชาการ
178 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (204) เอกสารงานวิชาการ
179 ชีววิทยาพื้นฐาน (222) เอกสารงานวิชาการ
180 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (194) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
รับข่าวสารจากคณะ