สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 PL_202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (208) เอกสารงานนโยบายและแผน
22 PL_201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (222) เอกสารงานนโยบายและแผน
23 รายงานประจำปี 2557 (260) เอกสารงานนโยบายและแผน
24 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (201) เอกสารงานนโยบายและแผน
25 ตารางวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2557-2561 (380) เอกสารงานนโยบายและแผน
26 PL.07 (New 2556) (339) เอกสารงานนโยบายและแผน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ