สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 20 รายการ
1 แนวปฏบัติการเบิกจ่ายเงินยืม (18) เอกสารทางการเงิน
2 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ **update 29/6/61** (174) เอกสารทางการเงิน
3 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้ยานพาหนะในการเดินทาง **ใหม่** (148) เอกสารทางการเงิน
4 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (139) เอกสารทางการเงิน
5 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (207) เอกสารทางการเงิน
6 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (164) เอกสารทางการเงิน
7 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (132) เอกสารทางการเงิน
8 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (213) เอกสารทางการเงิน
9 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (190) เอกสารทางการเงิน
10 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (188) เอกสารทางการเงิน
11 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (174) เอกสารทางการเงิน
12 สัญญาจ้างเหมารถ(ใหม่) (853) เอกสารทางการเงิน
13 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม **ีupdate22/9/59** (268) เอกสารทางการเงิน
14 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **update 19/1/60** (478) เอกสารทางการเงิน
15 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (295) เอกสารทางการเงิน
16 ตัวอย่างบันทึกเอกสารทางการเงิน(ขอเบิกค่าที่พัก,ขอเบิกค่าวิทยากร(เกินอันตราที่กำหนด), ขอเบิกเงินย้อนหลัง,ขอเบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริง) (1141) เอกสารทางการเงิน
17 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 (ใหม่) (321) เอกสารทางการเงิน
18 อัตราการเบิกค่าพาหนะ **update 22/9/59** (683) เอกสารทางการเงิน
19 ใบมอบหมายงาน (1080) เอกสารทางการเงิน
20 สรุปอัตราการเบิกค่าตอบแทนการสอน(ใหม่) (428) เอกสารทางการเงิน
1 2
รับข่าวสารจากคณะ