สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (27) เอกสารงานวิชาการ
2 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (30) เอกสารงานวิชาการ
3 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (35) เอกสารงานวิชาการ
4 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (34) เอกสารงานวิชาการ
5 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (45) เอกสารงานวิชาการ
6 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (36) เอกสารงานวิชาการ
7 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 (69) เอกสารงานวิชาการ
8 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 (38) เอกสารงานวิชาการ
9 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 (41) เอกสารงานวิชาการ
10 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 (51) เอกสารงานวิชาการ
11 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 (35) เอกสารงานวิชาการ
12 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (46) เอกสารงานวิชาการ
13 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (45) เอกสารงานวิชาการ
14 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (38) เอกสารงานวิชาการ
15 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (36) เอกสารงานวิชาการ
16 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (39) เอกสารงานวิชาการ
17 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (40) เอกสารงานวิชาการ
18 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) (51) เอกสารงานวิชาการ
19 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ (33) เอกสารงานวิชาการ
20 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) (43) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ