สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (6) เอกสารงานวิชาการ
2 ตารางสอน 2 /2560 (22) เอกสารงานวิชาการ
3 ตารางสอน 1 /2560 (12) เอกสารงานวิชาการ
4 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (18) เอกสารงานวิชาการ
5 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (22) เอกสารงานวิชาการ
6 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (26) เอกสารงานวิชาการ
7 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 (18) เอกสารงานวิชาการ
8 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (50) เอกสารงานวิชาการ
9 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (49) เอกสารงานวิชาการ
10 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (59) เอกสารงานวิชาการ
11 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (50) เอกสารงานวิชาการ
12 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (56) เอกสารงานวิชาการ
13 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (46) เอกสารงานวิชาการ
14 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 (90) เอกสารงานวิชาการ
15 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 (50) เอกสารงานวิชาการ
16 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 (50) เอกสารงานวิชาการ
17 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 (63) เอกสารงานวิชาการ
18 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 (46) เอกสารงานวิชาการ
19 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (58) เอกสารงานวิชาการ
20 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (61) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ