สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางสอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 /2561 (38) เอกสารงานวิชาการ
2 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (21) เอกสารงานวิชาการ
3 ตารางสอน 2 /2560 (33) เอกสารงานวิชาการ
4 ตารางสอน 1 /2560 (23) เอกสารงานวิชาการ
5 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (28) เอกสารงานวิชาการ
6 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (35) เอกสารงานวิชาการ
7 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (39) เอกสารงานวิชาการ
8 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 (30) เอกสารงานวิชาการ
9 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (69) เอกสารงานวิชาการ
10 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (63) เอกสารงานวิชาการ
11 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (84) เอกสารงานวิชาการ
12 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (69) เอกสารงานวิชาการ
13 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (96) เอกสารงานวิชาการ
14 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (52) เอกสารงานวิชาการ
15 มคอ.5 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (รวม) 1-59 (116) เอกสารงานวิชาการ
16 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 2-59 (59) เอกสารงานวิชาการ
17 มคอ.5 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (รวม) 1-59 (121) เอกสารงานวิชาการ
18 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec01-02 (อ.ศิริจันทร์) 2-59 (75) เอกสารงานวิชาการ
19 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต sec11-12(อ.ศิริจันทร์) 2-59 (59) เอกสารงานวิชาการ
20 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 2-59 (71) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ