สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 08-ภาคผนวก ค (8) เอกสารงานวิชาการ
2 07-สารบัญ (5) เอกสารงานวิชาการ
3 06-ปกหลักสูตร (8) เอกสารงานวิชาการ
4 06-Template มคอ.2 (7) เอกสารงานวิชาการ
5 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (8) เอกสารงานวิชาการ
6 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร (4) เอกสารงานวิชาการ
7 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (8) เอกสารงานวิชาการ
8 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (6) เอกสารงานวิชาการ
9 01-แบบสอบถามนักศึกษา (6) เอกสารงานวิชาการ
10 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (20) เอกสารงานวิชาการ
11 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (53) เอกสารงานวิชาการ
12 ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (38) เอกสารงานวิชาการ
13 ตารางสอน 2 /2560 (41) เอกสารงานวิชาการ
14 ตารางสอน 1 /2560 (31) เอกสารงานวิชาการ
15 ภาระงานภาคเรียนที่ 3 /2560 (38) เอกสารงานวิชาการ
16 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2560 (42) เอกสารงานวิชาการ
17 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2560 (45) เอกสารงานวิชาการ
18 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 /2560 (37) เอกสารงานวิชาการ
19 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (78) เอกสารงานวิชาการ
20 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (71) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ