สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (53) เอกสารงานวิชาการ
22 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.จันทร์สุดา) 2-59 (51) เอกสารงานวิชาการ
23 มคอ.5 GSCI21014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (57) เอกสารงานวิชาการ
24 มคอ.5 GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) 1-59 (54) เอกสารงานวิชาการ
25 มคอ.3 GSCI21024 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59) (106) เอกสารงานวิชาการ
26 มคอ.3 GSCI21021 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (2-59)่ (50) เอกสารงานวิชาการ
27 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (1-59) (58) เอกสารงานวิชาการ
28 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (2-59) (84) เอกสารงานวิชาการ
29 มคอ.3 GSCI1102 การคิดและการตัดสินใจ (1-59) (58) เอกสารงานวิชาการ
30 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2-59) (56) เอกสารงานวิชาการ
31 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) (71) เอกสารงานวิชาการ
32 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (251) เอกสารงานวิชาการ
33 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (61) เอกสารงานวิชาการ
34 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (130) เอกสารงานวิชาการ
35 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (122) เอกสารงานวิชาการ
36 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (126) เอกสารงานวิชาการ
37 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (148) เอกสารงานวิชาการ
38 แบบฟอร์มอ.พิเศษ (220) เอกสารงานวิชาการ
39 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ (153) เอกสารงานวิชาการ
40 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ (171) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ