สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 มคอ.3 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1-59) (32) เอกสารงานวิชาการ
22 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (132) เอกสารงานวิชาการ
23 มคอ.3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1-59) (30) เอกสารงานวิชาการ
24 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (104) เอกสารงานวิชาการ
25 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (95) เอกสารงานวิชาการ
26 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (99) เอกสารงานวิชาการ
27 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (113) เอกสารงานวิชาการ
28 แบบฟอร์มอ.พิเศษ (188) เอกสารงานวิชาการ
29 แบบฟอร์มภาระงานอ.พิเศษ (121) เอกสารงานวิชาการ
30 แบบฟอร์มภาระงานอ.ประจำ (132) เอกสารงานวิชาการ
31 แบบฟอร์มตารางสอน (165) เอกสารงานวิชาการ
32 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (398) เอกสารงานวิชาการ
33 ตารางสอน 1/2555 (133) เอกสารงานวิชาการ
34 ตารางสอน 2/2555 (117) เอกสารงานวิชาการ
35 ตารางสอน 1/2556 (138) เอกสารงานวิชาการ
36 ตารางสอน 2/2556 (113) เอกสารงานวิชาการ
37 ตารางสอน 2/2557 (150) เอกสารงานวิชาการ
38 ตารางสอน 1/2557 (142) เอกสารงานวิชาการ
39 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (263) เอกสารงานวิชาการ
40 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (218) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6