สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (218) เอกสารงานวิชาการ
42 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) (199) เอกสารงานวิชาการ
43 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ (238) เอกสารงานวิชาการ
44 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) (186) เอกสารงานวิชาการ
45 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ (162) เอกสารงานวิชาการ
46 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) (218) เอกสารงานวิชาการ
47 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) (242) เอกสารงานวิชาการ
48 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) (178) เอกสารงานวิชาการ
49 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 (192) เอกสารงานวิชาการ
50 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (448) เอกสารงานวิชาการ
51 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (140) เอกสารงานวิชาการ
52 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (279) เอกสารงานวิชาการ
53 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (212) เอกสารงานวิชาการ
54 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (171) เอกสารงานวิชาการ
55 ฟิสิกส์พื้นฐาน (278) เอกสารงานวิชาการ
56 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (170) เอกสารงานวิชาการ
57 ชีววิทยาพื้นฐาน (193) เอกสารงานวิชาการ
58 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (163) เอกสารงานวิชาการ
59 เคมี (285) เอกสารงานวิชาการ
60 คณิตศาสตร์ (303) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6