สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
41 แบบฟอร์มตารางสอน (209) เอกสารงานวิชาการ
42 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (632) เอกสารงานวิชาการ
43 ตารางสอน 1/2555 (169) เอกสารงานวิชาการ
44 ตารางสอน 2/2555 (158) เอกสารงานวิชาการ
45 ตารางสอน 1/2556 (188) เอกสารงานวิชาการ
46 ตารางสอน 2/2556 (148) เอกสารงานวิชาการ
47 ตารางสอน 2/2557 (201) เอกสารงานวิชาการ
48 ตารางสอน 1/2557 (184) เอกสารงานวิชาการ
49 ตารางสอนรายหมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (299) เอกสารงานวิชาการ
50 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2558 (251) เอกสารงานวิชาการ
51 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักศึกษาเวลาเรียนไม่ครบ (ไม่มีสิทธิสอบ) (237) เอกสารงานวิชาการ
52 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบ (273) เอกสารงานวิชาการ
53 แบบฟอร์มแผนการเรียน 5 ปี (ปกติ) (212) เอกสารงานวิชาการ
54 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (เทียบโอน) ปกติ (204) เอกสารงานวิชาการ
55 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (พิเศษ) (257) เอกสารงานวิชาการ
56 แบบฟอร์มแผนการเรียน 4 ปี (ปกติ) (275) เอกสารงานวิชาการ
57 ึค่าใช้จ่ายรายหัว หลักสูตร พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) (211) เอกสารงานวิชาการ
58 แบบฟอร์มตารางสอน 2 /2557 (228) เอกสารงานวิชาการ
59 แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (511) เอกสารงานวิชาการ
60 แบบฟอร์มสรุปโควตา ประเภทพิเศษ (172) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ