สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
61 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (232) เอกสารงานวิชาการ
62 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (190) เอกสารงานวิชาการ
63 ฟิสิกส์พื้นฐาน (296) เอกสารงานวิชาการ
64 ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข (191) เอกสารงานวิชาการ
65 ชีววิทยาพื้นฐาน (209) เอกสารงานวิชาการ
66 จุลชีววิทยาและปรสิตฯ (180) เอกสารงานวิชาการ
67 เคมี (311) เอกสารงานวิชาการ
68 คณิตศาสตร์ (334) เอกสารงานวิชาการ
69 ตัวอย่างรายงานการประชุมขอเปิดรายวิชา (204) เอกสารงานวิชาการ
70 ใบแก้ผลการเรียน M (153) เอกสารงานวิชาการ
71 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2553 (195) เอกสารงานวิชาการ
72 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 3 /2556 (201) เอกสารงานวิชาการ
73 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556 (197) เอกสารงานวิชาการ
74 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2556 (171) เอกสารงานวิชาการ
75 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2555 (174) เอกสารงานวิชาการ
76 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 (154) เอกสารงานวิชาการ
77 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2554 (191) เอกสารงานวิชาการ
78 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2554 (191) เอกสารงานวิชาการ
79 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 /2553 (169) เอกสารงานวิชาการ
80 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 /2553 (192) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ