สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 6 รายการ
1 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) (42) เอกสารห้องเรียน ผศ.
2 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (27) เอกสารห้องเรียน ผศ.
3 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (29) เอกสารห้องเรียน ผศ.
4 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) (36) เอกสารห้องเรียน ผศ.
5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) (41) เอกสารห้องเรียน ผศ.
6 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) (36) เอกสารห้องเรียน ผศ.
รับข่าวสารจากคณะ