สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) (21) เอกสารห้องเรียน ผศ.
2 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (19) เอกสารห้องเรียน ผศ.
3 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (19) เอกสารห้องเรียน ผศ.
4 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) (20) เอกสารห้องเรียน ผศ.
5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) (19) เอกสารห้องเรียน ผศ.
6 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) (20) เอกสารห้องเรียน ผศ.
รับข่าวสารจากคณะ