สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (488) เอกสารงานโครงการ
2 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (367) เอกสารงานโครงการ
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (485) เอกสารงานโครงการ
4 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (423) เอกสารงานโครงการ
5 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) (442) เอกสารงานโครงการ
6 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (548) เอกสารงานโครงการ
7 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม (711) เอกสารงานโครงการ
รับข่าวสารจากคณะ