สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 PL.02-2 แบบขออนุมัติโครงการ (434) เอกสารงานโครงการ
2 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (334) เอกสารงานโครงการ
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (443) เอกสารงานโครงการ
4 ประชุมประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา (386) เอกสารงานโครงการ
5 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา(วัสดุฝึก) (387) เอกสารงานโครงการ
6 PL.02 (วท.02) แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (516) เอกสารงานโครงการ
7 วท-01 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม (662) เอกสารงานโครงการ
รับข่าวสารจากคณะ