สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (117) เอกสารงานพัสดุ
2 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (172) เอกสารงานพัสดุ
3 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (166) เอกสารงานพัสดุ
4 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย (141) เอกสารงานพัสดุ
รับข่าวสารจากคณะ