สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 8 รายการ
1 แบบยื่นข้อมูล SCB-Business-net (34) เอกสารงานพัสดุ
2 แบบยื่นข้อมูล KTB corporate online (35) เอกสารงานพัสดุ
3 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (34) เอกสารงานพัสดุ
4 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (27) เอกสารงานพัสดุ
5 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (752) เอกสารงานพัสดุ
6 รายการวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market (232) เอกสารงานพัสดุ
7 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย (263) เอกสารงานพัสดุ
8 แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย (208) เอกสารงานพัสดุ
รับข่าวสารจากคณะ