สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (18) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 งานวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (46) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (59) เอกสารกิจการนักศึกษา
4 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (123) เอกสารกิจการนักศึกษา
5 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (95) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (115) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (324) เอกสารกิจการนักศึกษา
8 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (268) เอกสารกิจการนักศึกษา
9 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (199) เอกสารกิจการนักศึกษา
รับข่าวสารจากคณะ