สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (27) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (78) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (82) เอกสารกิจการนักศึกษา
4 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (107) เอกสารกิจการนักศึกษา
5 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (248) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (214) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 แบบฟอร์มสำรวจแผนการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (158) เอกสารกิจการนักศึกษา
รับข่าวสารจากคณะ