สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (38) เอกสารประกันคุณภาพ
2 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (32) เอกสารประกันคุณภาพ
3 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (35) เอกสารประกันคุณภาพ
4 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (41) เอกสารประกันคุณภาพ
5 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (36) เอกสารประกันคุณภาพ
6 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (38) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (36) เอกสารประกันคุณภาพ
8 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (22) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (25) เอกสารประกันคุณภาพ
10 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (30) เอกสารประกันคุณภาพ
11 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 (17) เอกสารประกันคุณภาพ
12 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 (29) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 (20) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 (17) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 (21) เอกสารประกันคุณภาพ