สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (75) เอกสารประกันคุณภาพ
2 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (51) เอกสารประกันคุณภาพ
3 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (54) เอกสารประกันคุณภาพ
4 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (60) เอกสารประกันคุณภาพ
5 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (56) เอกสารประกันคุณภาพ
6 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (56) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (56) เอกสารประกันคุณภาพ
8 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (39) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (48) เอกสารประกันคุณภาพ
10 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (50) เอกสารประกันคุณภาพ
11 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (ค.บ.) ปี 2559 (32) เอกสารประกันคุณภาพ
12 จำนวนนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษา (วท.บ.) ปี 2559 (44) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 (37) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ประกาศการรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 (35) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ประกาศการรับสมัครโควตาเรียนดี 59 (38) เอกสารประกันคุณภาพ
รับข่าวสารจากคณะ