สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 20 รายการ
1 ระบบกลไกการรับนักศึกษาใหม่ (226) เอกสารประกันคุณภาพ
2 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) เข้าปี 2557 (76) เอกสารประกันคุณภาพ
3 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) เข้าปี 2558 (71) เอกสารประกันคุณภาพ
4 ภาวะการมีงานทำบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (101) เอกสารประกันคุณภาพ
5 แบบฟอร์มเลขานุการประกันคุณภาพ (101) เอกสารประกันคุณภาพ
6 ตารางสอน 2/2561 (Excel) (108) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ตารางสอน 1/2561 (Excel) (75) เอกสารประกันคุณภาพ
8 ภาระงานภาคเรียนที่ 2 /2561 (117) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ภาระงานภาคเรียนที่ 1 /2561 (129) เอกสารประกันคุณภาพ
10 สรุปข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (103) เอกสารประกันคุณภาพ
11 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (ค.บ) (81) เอกสารประกันคุณภาพ
12 สรุปวิธีการรับนักศึกษา ปี 2561 (วท.บ.) (97) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ข้อบังคับ การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2567 (74) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 5 (66) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 2 (74) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/2 (66) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ประกาศรับสมัคร ปี 2561 รอบที่ 1/1 (75) เอกสารประกันคุณภาพ
18 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (5 ปี) (76) เอกสารประกันคุณภาพ
19 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (4 ปี) (76) เอกสารประกันคุณภาพ
20 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ค.บ (5 ปี) ข้อมูลปี 2561 (52) เอกสารประกันคุณภาพ
1 2 3
รับข่าวสารจากคณะ