สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ (3) เอกสารประกันคุณภาพ
2 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา (0) เอกสารประกันคุณภาพ
3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา (0) เอกสารประกันคุณภาพ
4 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (12) เอกสารประกันคุณภาพ
5 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (13) เอกสารประกันคุณภาพ
6 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (10) เอกสารประกันคุณภาพ
7 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (12) เอกสารประกันคุณภาพ
8 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (20) เอกสารประกันคุณภาพ
9 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) (21) เอกสารประกันคุณภาพ
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (11) เอกสารประกันคุณภาพ
11 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (21) เอกสารประกันคุณภาพ
12 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (16) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (19) เอกสารประกันคุณภาพ
14 โควตา 3 (13) เอกสารประกันคุณภาพ
15 โควตา 2 (17) เอกสารประกันคุณภาพ
16 โควตา 1 (21) เอกสารประกันคุณภาพ
17 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (20) เอกสารประกันคุณภาพ
18 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4 ปี (39) เอกสารประกันคุณภาพ
19 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (102) เอกสารประกันคุณภาพ
20 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (68) เอกสารประกันคุณภาพ
1 2
รับข่าวสารจากคณะ