สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
พบทั้งหมด 20 รายการ
1 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 (30) เอกสารประกันคุณภาพ
2 Template แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 (46) เอกสารประกันคุณภาพ
3 Template-ตารางกำกับงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร (51) เอกสารประกันคุณภาพ
4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาคปกติ (45) เอกสารประกันคุณภาพ
5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ศ-ส-อา (45) เอกสารประกันคุณภาพ
6 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา วท.บ. ภาค ส-อา (37) เอกสารประกันคุณภาพ
7 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารวม วท.บ. (44) เอกสารประกันคุณภาพ
8 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2560 (85) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1-2560 (56) เอกสารประกันคุณภาพ
10 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. (นศ.เข้าปี 2555) (51) เอกสารประกันคุณภาพ
11 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. (นศ.เข้าปี 2556) (52) เอกสารประกันคุณภาพ
12 รายงานผลการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 2560 (สมอ.08) (60) เอกสารประกันคุณภาพ
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ปี 2560 (35) เอกสารประกันคุณภาพ
14 แผนรับนักศึกษา ปี 2560 (60) เอกสารประกันคุณภาพ
15 กำหนดการส่ง มคอ.3-7 (42) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปี 2560 (46) เอกสารประกันคุณภาพ
17 โควตา 3 (43) เอกสารประกันคุณภาพ
18 โควตา 2 (54) เอกสารประกันคุณภาพ
19 โควตา 1 (43) เอกสารประกันคุณภาพ
20 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปี (44) เอกสารประกันคุณภาพ
1 2
รับข่าวสารจากคณะ