สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (9) เอกสารอื่นๆ
2 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (29) เอกสารอื่นๆ
3 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (28) เอกสารอื่นๆ
4 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (37) เอกสารอื่นๆ
5 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (67) เอกสารอื่นๆ
6 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (35) เอกสารอื่นๆ
7 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (49) เอกสารอื่นๆ
8 ตัวอย่างภาระงาน (41) เอกสารอื่นๆ
9 ตารางแสดงภาระงาน (52) เอกสารอื่นๆ
10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (31) เอกสารอื่นๆ
11 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18) เอกสารอื่นๆ
12 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (30) เอกสารอื่นๆ
13 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (60) เอกสารอื่นๆ
14 รายงานการประเมิณหลักสูตร (90) เอกสารอื่นๆ
15 ระบบกลไก(ร่าง) (72) เอกสารอื่นๆ
16 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (475) เอกสารอื่นๆ
17 ใบขอไปต่างประเทศ (109) เอกสารอื่นๆ
18 ใบมอบหมายงาน (417) เอกสารอื่นๆ
19 ใบยกเลิกวันลา (85) เอกสารอื่นๆ
20 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (328) เอกสารอื่นๆ
1 2