สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 แบบฟอร์ม-กส.3-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (881) เอกสารอื่นๆ
22 ใบขอไปต่างประเทศ (168) เอกสารอื่นๆ
23 ใบมอบหมายงาน (635) เอกสารอื่นๆ
24 ใบยกเลิกวันลา (141) เอกสารอื่นๆ
25 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (447) เอกสารอื่นๆ
26 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (191) เอกสารอื่นๆ
27 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (211) เอกสารอื่นๆ
28 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (215) เอกสารอื่นๆ
29 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (230) เอกสารอื่นๆ
30 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (237) เอกสารอื่นๆ
31 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (312) เอกสารอื่นๆ
32 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (328) เอกสารอื่นๆ
33 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม (342) เอกสารอื่นๆ
34 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (345) เอกสารอื่นๆ
1 2
รับข่าวสารจากคณะ