สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 ใบมอบหมายงาน (500) เอกสารอื่นๆ
22 ใบยกเลิกวันลา (106) เอกสารอื่นๆ
23 ใบลากิจ/ลาพักผ่อน (376) เอกสารอื่นๆ
24 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (163) เอกสารอื่นๆ
25 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (180) เอกสารอื่นๆ
26 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (190) เอกสารอื่นๆ
27 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (204) เอกสารอื่นๆ
28 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (218) เอกสารอื่นๆ
29 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (269) เอกสารอื่นๆ
30 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (316) เอกสารอื่นๆ
31 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม (316) เอกสารอื่นๆ
32 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (313) เอกสารอื่นๆ
1 2
รับข่าวสารจากคณะ