สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
21 แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสายสนับสนุน 2559 (141) เอกสารอื่นๆ
22 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (160) เอกสารอื่นๆ
23 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ 25 มี.ค.57 (170) เอกสารอื่นๆ
24 ฟอร์มปรับปรุงตามข้อเสนอแนะประเมินคณบดี (184) เอกสารอื่นๆ
25 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา 2555 (201) เอกสารอื่นๆ
26 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน (250) เอกสารอื่นๆ
27 แบบฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่แทน (299) เอกสารอื่นๆ
28 รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติม (297) เอกสารอื่นๆ
29 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 (293) เอกสารอื่นๆ
1 2