สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ผลงานอาจารย์

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนให้กับวิศวกรรมสถานฯ” (63) (5/พ.ย./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ (279) (20/เม.ย./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข บุญยเนตร (265) (20/เม.ย./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต (278) (20/เม.ย./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต (129) (2/ก.พ./2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา (268) (9/ต.ค./2560)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ (704) (5/ต.ค./2560)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ที่ได้รับรางวัล "The Best Practice Award" (187) (7/ส.ค./2560)
รางวัลพระพิฆเนศวร บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ (198) (8/พ.ค./2560)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศและการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการแก่คณาจารย์ (292) (20/เม.ย./2560)
รับข่าวสารจากคณะ