สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

การประกวด ดาว เดือน และMiss G-sci คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563


(99) (26/พ.ย./2563)

ภาควิชาคหกรรม​ศาสตร์​ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น \"PASSION FOOD\" ให้กับนักศึกษา


(71) (11/พ.ย./2563)

ภาควิชาคอมจัดอบรมLink Campus Cabling (LCC) ในหัวข้อ \"Network Switch Solution Infrastructure\" ให้กับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์


(64) (11/พ.ย./2563)

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเยี่ยมบ้าน ณ ชุมชนวัดกู่เต้า และ ชุมชนช้างเผือก


(38) (11/พ.ย./2563)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม


(55) (8/ต.ค./2563)

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก


(813) (3/ธ.ค./2561)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่คว้ารางวัลจากการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 2


(802) (3/ธ.ค./2561)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


(1133) (3/ส.ค./2561)

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


(399) (25/มิ.ย./2561)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย


(385) (22/มิ.ย./2561)
1 2 3 4 5
รับข่าวสารจากคณะ