สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2558


(244) (5/เม.ย./2559)

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3


(244) (28/มี.ค./2559)

โครงการกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบันภาคเหนือ


(234) (7/มี.ค./2559)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ PISA เพื่อพัฒนาการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์


(304) (28/ม.ค./2559)

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


(414) (19/ม.ค./2559)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559


(156) (11/ม.ค./2559)

โครงการสร้างวัฒนธรรมในบ้าน นำธรรมชาติสู่ห้องเรียน


(154) (8/ม.ค./2559)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การแต่งกายของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


(158) (17/ก.ย./2558)
1 2 3 4 5
รับข่าวสารจากคณะ