สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ PISA เพื่อพัฒนาการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์

(200) (28/ม.ค./2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ PISA เพื่อพัฒนาการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักศึกษาโครงการ สควค. และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(158) (19/ม.ค./2559)
ระหว่าง วันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

(65) (11/ม.ค./2559)
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม  2559 ณ สนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

โครงการสร้างวัฒนธรรมในบ้าน นำธรรมชาติสู่ห้องเรียน

(59) (8/ม.ค./2559)
ระหว่าง วันที่  29  พฤศจิกายน 2558 – 7  มกราคม  2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การแต่งกายของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(63) (17/ก.ย./2558)
เมื่อวันอังคารที่ 15  กันยายน พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา
1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ