สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

(93) (20/พ.ค./2559)
ระหว่างวันที่  14 – 18  พฤษภาคม  2559 ณ วัดหัวริน และบ้านหัวริน  ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ

(89) (25/เม.ย./2559)
วันเสาร์ที่ 23  เมษายน  2559 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง  อาคาร 27  ชั้น  15  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2558

(143) (5/เม.ย./2559)
ระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

(167) (28/มี.ค./2559)
วันเสาร์ที่ 26  มีนาคม  2559 ณ  ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

โครงการกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบันภาคเหนือ

(147) (7/มี.ค./2559)
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม  2559 ณ  ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วัดดอยงำเมือง ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อ.เชียงแสน แหล่งเรียนรู้วิธีชีวิตชุมชนบ้านท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ PISA เพื่อพัฒนาการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์

(218) (28/ม.ค./2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ PISA เพื่อพัฒนาการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักศึกษาโครงการ สควค. และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(177) (19/ม.ค./2559)
ระหว่าง วันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

(68) (11/ม.ค./2559)
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม  2559 ณ สนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

โครงการสร้างวัฒนธรรมในบ้าน นำธรรมชาติสู่ห้องเรียน

(62) (8/ม.ค./2559)
ระหว่าง วันที่  29  พฤศจิกายน 2558 – 7  มกราคม  2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การแต่งกายของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(68) (17/ก.ย./2558)
เมื่อวันอังคารที่ 15  กันยายน พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา
1 2 3 4
รับข่าวสารจากคณะ