สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / อาจารย์ที่ปรึกษา


คำถาม คำตอบ
ขอเพิ่มหัวข้อ การพ้นสภาพนักศึกษา ด้วยคะ พอดีมีนศ.มาถามแล้วหาข้อมูลไม่เจอ ขอบคุณคะ (อ.จุฑามาส สุขแยง)
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องไม่ต่ำกว่าเท่าใด จึง “ไม่พ้นสภาพนักศึกษา” (ตัวอย่าง)

GPA ต้องไม่ต่ำกว่า1.50 โดยจะคำนวณเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ค่ะ

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนแล้วทำให้เสียสิทธิในการได้รับปริญญา “เกียรตินิยม” เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือไม่ (ตัวอย่าง)

ไม่เสียสิทธิค่ะ ทั้งนี้ต้องเป็นภาคเรียนฤดูร้อนของปี 1 ปี 2 และ ปี 3 เท่านั้นนะคะ  เพราะถ้าเป็นภาคเรียนฤดูร้อนของปี 4 จะถือว่าเรียนเกินเวลาเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 4 ปี (8 ภาคเรียน) ค่ะ

นักศึกษา วท.บ. หลักสูตร 4 ปี ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ใช้ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช่หรือไม่ (ตัวอย่าง)

ใช่ค่ะ

ข้อมูลที่ควรทราบของอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม-คู่มือกิจกรรม ไม่สามารถดาวโหลดได้ ตาม linkhttp://www.science.cmru.ac.th/web60/teacher.php (อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์)

อาจารย์สามารถกดลิงค์เวปไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาได้ที่ http://www.offstu.cmru.ac.th/web57/index.php ค่ะ

รับข่าวสารจากคณะ