science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

" สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สร้างครูเก่ง ครูดี นำท้องถิ่นพัฒนา "

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จะเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะวิชาการ ทั้งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้มีความใผ่รู้ และมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) ครู อาจารย์
  2) บุคลากรทางการศึกษา
  3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา
  4) นักวิเคราะห์และออกแบบคอมพิวเตอร์
  5) นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  Bachelor of Education (Computer Education)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์
  Department of Computer
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) COM 1306 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
  2) COM 3215 การพัฒนาและการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  3) COM 3213 การเขียนโปรแกรมเกมเพื่อการศึกษา
  4) COM 3705 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  5) COM 4305 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นายกิตติธัช เหล่าสิงห์
นายกิตติธัช เหล่าสิงห์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... gitthitat.tolo

อย่างแรกเลยที่ประทับใจคือเรื่องมิตรภาพ หรือก็คือเพื่อน เพื่อนในสาขานี้คอยช่วยเหลือกันตลอดเวลามีปัญหาหรือมีคำถาม ส่วนที่สองที่สำคัญถัดมาคืออาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในตอนที่ลำบาก และสิ่งที่สุดท้ายประทับใจคือมหาลัยวิทยาลัยในช่วงสถานการ์ณ Covid-19 ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับนักศึกษาที่ติดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ ซึ่งถือว่าช่วยเหลือผมได้มาก

นายนัทธกานต์ คตวงฆ้อง
นายนัทธกานต์ คตวงฆ้อง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... แทนคุณ

การได้เจอสังคมใหม่ๆ มีเพื่อนๆดีอาจารย์ดีคอยช่วยเหลือเราตลอด มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้น จากที่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและการได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆมีความ สุขมากๆ มันทำให้ได้เห็นถึงความสามัคคี การเป็นตัวของตัวเอง การช่วยเหลือกันและกัน

นายสุทธิพจน์ สถานปัน
นายสุทธิพจน์ สถานปัน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... tackpoo

ความประทับในสาขานี้เยอะมากกก เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เป็นน้องปี1 พี่ๆให้ความอบอุ่นดีมากถึงแม้ว่าเราจะมาจากต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้สึกขาดอะไรเลย ทั้งดูแลเอาใจใส่ มีปัญหาอะไรบอกได้เลยพวกพี่ๆก็จะมีทางแก้ให้เสมอ อีกทั้งอาจารย์ในภาควิชาคอมพิวเตอร์ใจดีสุดๆคุยได้เลยทุกคนมีปัญหาปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่อง เรื่องเงินยังปรึกษาได้เลย พอปี2เริ่มสนิทกันมากขึ้น ด้วยความทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆ ทำให้ผูกพันเหมือนครอบครัวจริงๆ มีทะเลาะกันบ้างแต่ก็กลับมารักกันเหมือนเดิม ยิ่งช่วงไม่มีโควิด ได้มีกิจกรรม หอบรักจากพี่สู่น้อง สนุกมากกก ถึงจะได้ไปแค่2ปีเพราะโควิด แต่มันก็ยังจำได้เสมอความรู้สึกนั้น มีความสุข เศร้า หัวเราะ ไปด้วยกัน ความรู้สึกอย่าซิ่วตอนปี1นั้นได้หายไปเลย ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆครูอาจารย์ น้องๆทุกคน รักน้าาาา COMPUTER EDUCATOR

ความในใจของ ศิษย์เก่า
ว่าที่ร.ต.อภิรมย์ สังข์แดง
ว่าที่ร.ต.อภิรมย์ สังข์แดง

ครู/วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

... aphirom.sangdaeng

สำหรับการเข้ามาเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2544 ต้องบอกเลยว่าเข้ามาเรียนในสาขานี้ เพราะว่าเปิดใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่(ตอนนั้นเป็นสถาบันราชภัฎเชียงใหม่) ไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรจริง พอเห็นสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาก็คิดว่า “อยากเก่งคอม” เลยเลือกเป็นอันดับแรก และก็สอบเข้าเรียนได้ และสำเร็จการศึกษามาได้ จนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมา เกือบ20ปี ยังรู้สึกว่ายังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่จบสักที เพระวิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา “คอมพิวเตอร์ไม่มีวันตาย”

นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม
นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม

ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอจอมทอง

... dpphisit

การเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก อาจารย์สอนสนุก เข้าใจง่าย รักศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน สอนด้วยความรักความเมตตา เพื่อนๆ น่ารัก พร้อมช่วยเหลือข้าพเจ้าตลอด พี่ๆ ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้คำแนะนำตลอด ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขและภูมิใจมากๆ ในการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และยังมีกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ฝึกฝนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล
นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล

ครู/วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

... apiwit.skw

ตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รู้สึกดีใจมาก เพราะสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ผลิตครูที่มีคุณภาพอย่างยิ่งและตลอดการเรียน ผมได้มีอาจารย์ที่ดี เพื่อน พี่น้อง ที่เป็นกัลยณมิตรคอยช่วยเหลือกันตลอดมา การเรียนครูที่ราชภัฏเชียงใหม่ถือว่าเป็นการอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นอย่างยิ่งสำหรับผม สาขาคณิตศาสตร์ เป็นดังบ้าน เป็นดังเครื่องหล่อหลอมให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งการใช้ชีวิตในสังคมตลอดถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

อ.ประธาน คำจินะ

อ.ประธาน คำจินะ

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน, Unplug Coding, Internet of Things(IoT), วิทยาการคำนวณ, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง(Augmented Reality)

ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน, การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อ, การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ, การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

อ.จุฬาวลี มณีเลิศ

อ.จุฬาวลี มณีเลิศ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

ผศ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

ผศ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
โครงข่ายประสาทเทียมภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษาและอาจารย์