Loading...
News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พบผู้บริหารคณะ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พบผู้บริหารคณะ ประจำปีการศึกษา 2567

update : 13 มิ.ย. 2567 15:00:57 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั่วมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั่วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

update : 13 มิ.ย. 2567 14:47:57 16
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ

update : 12 มิ.ย. 2567 15:29:22 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมนวดเพื่อผ่อนคลาย สำหรับผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมนวดเพื่อผ่อนคลาย สำหรับผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย

update : 30 พ.ค. 2567 11:09:14 37
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมเปิดงานAppropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567”

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมเปิดงานAppropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567”

update : 21 พ.ค. 2567 16:16:38 37
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านงานวิจัย ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การยื่นขอจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านงานวิจัย ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การยื่นขอจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

update : 9 พ.ค. 2567 09:36:59 53
สอบถามเพิ่มเติม